?? Zbliża się polski Dzień Niepodległości 11.11. Świętujmy go jedząc potrawę z Polską Fasolą z Orzełkiem – zarejestrowaną w Arce Smaku Slow Food, jako unikatową pod względem kulturowym i wymagającą ochrony.

Ta zapomniana polska odmiana fasoli ma niepodległościową narrację, a w czasach zaborów była zabroniona z powodu kojarzenia jej z godłem polskim (orłem). Postarajmy się właśnie w ten dzień, aby nie zmarnowały się starania polskich chłopów, rolników i ogrodników, którzy w czasach zaborów podejmowali ryzyko uprawy tej fasoli w geście patriotycznym i pod karą chłosty, a nawet więzienia.❤️

??????????????

?? Polish Independence Day 11.11 is approaching. Let’s celebrate it by eating a dish with #PolishEagleBean – registered in the Slow Food Ark of Taste, as culturally unique and in need of protection.

This forgotten Polish bean variety has an independence narrative, and during the Poland’s partitions it was forbidden because of its association with the Polish emblem (an eagle). Let’s make an effort exactly on this day so that we don’t waste the struggle of Polish peasants, farmers and gardeners, who during the partitions took the risk of growing this bean in a patriotic gesture and under the penalty of flogging and even prison.❤️

????????????????????????????

Polska Fasola z Orzełkiem jest zarejestrowana w Arce Smaku Slow Food: nominacja (kliknij)