Międzynarodowy Kongres SLOW FOOD odbędzie się w Chengdu (Chiny) w dn. 29.09-01.10. Będzie tam mowa przede wszystkim o niebezpiecznych zmianach klimatu, ich skutkach i potrzebach działania zapobiegawczego. Wiele dyskusji poświęconych też będzie ochronie bioróżnorodności, systemie żywnościowym, strategiach rozwoju rolnictwa i koniecznym zmianom. Przy okazji Kongresu będą nadal realizowane podstawowe kampanie Slow Food: STOPglyphosate, STOPgmo oraz People4Soil.

Ruch Slow Food International jest w Chinach młody, ale rozwija się prężnie. W całym kraju jest obecnie 5 dorosłych, czerwonoślimakowych Conviviów: Hongkong, Macau, Manke Planet, Shanghai Central i Yunnan.

Dowodem rozwoju jest 200 nominacji (w ciągu 2 lat) do Slow Food Ark of Taste, z czego 59 zostało już pozytywnie zaakceptowanych przez Fondazione Slow Food. Więcej informacji o Kongresie: tutaj. Możecie obejrzeć, jak przebiegało pierwsze wielkie wydarzenie jedzeniowe w Chinach, które zainaugurowało ruch Slow Food w Chinach:

Dla porównania – o żywności rozmawiano już w Azji nie raz, np. w Bangkoku w styczniu 2017 na Międzynarodowej Konferencji Światowej Polityki Żywnościowej. Poruszano tu m.in. problemy strategii rolniczych i żywnościowych w Chinach i Indiach.