Jakiś czas temu opublikowano materiał z zakresu archeobotaniki i archeogenetyki na temat najstarszej zrekonstruowanej genetycznie rośliny na Ziemi pochodzącej sprzed 6000 lat. Znalezisko pochodzi z Jaskini Yoram w Izraelu, tj. na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca, skąd uprawa zbóż rozprzestrzeniała się na inne obszary Ziemi wraz z rozwojem osadnictwa.

Nils Stein z niemieckiego Instytutu zajmującego się badaniami genetycznymi roślin uprawnych prowadził zespół wykonujący analizy porównawcze genomów pradawnych roślin z tymi współczesnymi rosnącymi dziko na tym samym obszarze. Stwierdził, że mimo znacznych różnic mają też cechy wspólne z gatunkami udomowionymi. Dowodzi to tego, że udomowienie jęczmienia nastąpiło na tym obszarze stosunkowo wcześnie.

Martin Mascher z Instytutu podkreśla, że owe podobieństwa są tym bardziej fascynujące, gdy weźmie się pod uwagę, jak bardzo od tamtego czasu zmienił się klimat, lokalna fauna i flora, a także techniki rolnicze. Analizy porównawcze prehistorycznych nasion ze współczesnymi dzikimi i uprawnymi pozwoliły badaczom postawić hipotezę, że udomowienie jęczmienia nastąpiło w Dolinie Górnego Jordanu.

Badacze wnioskują, że osadnicy nie przywozili ze sobą nasion z innych obszarów zamieszkiwanych przez nich wcześniej, lecz uprawiali gatunki lokalne dobrze zaadaptowane do miejscowych warunków.

Źródło: http://www.israel21c.org/dna-of-6000-year-old-barley-reveals-its-secrets/

MĄKA JĘCZMIENNA PORÓWNANA Z MOCNO BIAŁĄ MĄKĄ ZIEMNIACZANĄ