???? Przykładowe słodziki naturalnego i lokalnego pochodzenia / Examples of sweeteners of the natural & local origin

EUROPA: SYROP Z BURAKA

EUROPE: SUGAR BEET ROOT SYRUP

Credit: tap the photo

AZJA: SYROP Z WINOGRON

ASIA: GRAPE SYRUP

Credit: tap the photo

AFRYKA: SYROP Z TRZCINY CUKROWEJ

AFRICA: SUGAR CANE SYRUP

Credit: tap the photo

Oczywiście jest jeszcze Ameryka, Australia i wiele innych roślin dających cukier naturalny, również we wskazanych tu kontynentach. Syrop burakowy jest tradycyjnym produktem również Dolnego Śląska. Prócz buraka źródłem tradycyjnej melasy były od zawsze owoce, głównie ja łka, śliwki i gruszki. To właśnie tymi syropami słodzono pierniki, ciasta, desery, a także pieczenie mięsne.

Trzeba, już nie tylko warto, skupić się na lokalnym i naturalnym produkcie, nie wymuszać importu, nawet jeśli uznaje się zagraniczne produkty za rzekomo zdrowsze i smaczniejsze. Lokalna żywność zawsze była, jest i będzie najzdrowsza, lecz trzeba umieć ją zdobywać i przyrządzać, a wtedy przewyższa walorami smakowymi i odżywczymi żywność importowaną. Należy minimalizować import produktów, z korzyścią dla całej planety. To już nie widzimisię lub moda. To konieczność. Udostępniajcie to, bierz grafikę do czego chcesz.

????????????

Of course, there are also America, Australia and many other natural sugar plants, also in the continents indicated here. Beetroot syrup is also a traditional product of Lower Silesia. Apart from beetroot, the source of traditional molasses have always been fruits, mainly apples, plums and pears. These syrups were used to sweeten gingerbreads, cakes, desserts, and meat baking.

It is necessary, and not only worth it, to focus on local and natural products, not to force import, even if foreign products are considered to be allegedly healthier and tastier. Local food has always been, is and will always be the healthiest, but you have to be able to obtain and prepare it, and then it will surpass the taste and nutritional value of imported food. Imports of products should be minimized, for the benefit of the planet as a whole. It’s not a whim or fashion anymore. It’s a must. Share it. Take this infographic to any use you want.

(zdjęcia z sieci/photoes from web)

?

Slow Food International ?

www.slowfood.com

www.fondazioneslowfood.com