FAIR TRADE / SPRAWIEDLIWY HANDEL

W lipcu 2016 r. Jelenia Góra, jako jedyne miasto na Dolnym Śląsku, miała status miasta starającego się o tytuł “Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu” (ang. Fair Trade ). Weryfikacja trwa. Informacje: TUTAJ.

Kontakt do grupy koordynującej: http://www.jeleniagora.pl/content/kontakt-z-nami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NIERAFINOWANY CUKIER TRZCINOWY

Idea i certyfikacja Fair Trade dotyczy produktów i wytwórców z krajów Globalnego Południa. Jest ona bliska filozofii Slow Food. Obie organizacje uzupełniają się w działaniach. Slow Food posiada sieć conviviów (społeczności) na całym świecie, również na Dolnym Śląsku, i są to głownie konsumenci, w tym także LOKALNI, tj. dolnośląscy wytwórcy jedzenia. Jednak nie wszystkie produkty, które Dolnoślązacy chcą jeść, są wytwarzane z surowców uprawianych lub hodowanych w regionie, a nawet w Polsce lub Europie.

Produkty odległe powszechnego użytku w Europie to np. kawa lub cytrusy (inne wymieniono poniżej). Wielu Dolnoślązaków nie umie się bez nich obejść. Skoro tak, to warto pozyskiwać je z uczciwego źródła. Jeśli więc konsumenci szukają uczciwych produktów z globalnego Południa, wówczas powinni szukać produktów rekomendowanych przez Fair Trade, organizacji posiadającej również sieć grup koordynujacych w krajach europejskich. Efektywna i uczciwa współpraca Slow Food z Fair Trade jest zawsze pożądana, pod warunkiem że wszyscy będziemy zdecydowanie dystansować się od podmiotów i osób nadużywających obu tych certyfikatów i marek.

MIGDAŁY
MIGDAŁY

Już od ponad 60 lat światowy Ruch Sprawiedliwego Handlu prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych  wytwórców i pracowników najemnych z krajów Globalnego Południa. Od swych początków jest on tworzony oddolnie przez organizacje pozarządowe, firmy i ludzi dobrej woli . Jego celem jest pomoc rozwojowa , czyli zapewnienie ubogim ludziom z krajów rozwijających się możliwości utrzymania się z pracy własnych rąk. Jest to możliwe dzięki  zaangażowaniu świadomych konsumentów , którzy nabywają rękodzieło i produkty spożywcze wytwarzane przez społeczności drobnych producentów z ubogich krajów Południa. Działania na rzecz idei Fair Trade w wielu krajach Europy przybierają charakter ruchów społecznych , a produkty Sprawiedliwego Handlu , takie jak: kawa, herbata, banany, cukier, kakao są w powszechnym użyciu. (…) W Jeleniej Górze od 2 lat prowadzone są działania zmierzające do wypełnienia kryteriów MPdSH. Kampania zaistniała w 3 szkołach, organizacjach pozarządowych , wspierają ją samorządowcy i lokalni parlamentarzyści. W dniu 4 listopada 2014 roku  Rada Miasta podjeła uchwałę  wyrażającą poparcie dla Sprawiedliwego Handlu.” [źródło]

Jak widzicie na grafice na otwarciu tego tekstu, w dniu 31 VII 2016 r. Jelenia Góra spełniała dwa z pięciu kryteriów, czyli:

I – powstała tu lokalna grupa koordynująca realizację kampanii,

II – na potrzeby lokalnych imprez i spotkań samorząd przyjął uchwalę wspierającą SH i wzywającą do zakupu produktów SH.

W kolejce czeka spełnienie pozostałych trzech kryteriów:

III – minimalna liczba punktów handlowych i gastronomicznych oferujących produkty SH; w oparciu op liczbę mieszkańców dla JG wymagane jest 17 sklepów i 8 punktów gastronomicznych, każdy oferujący przynajmniej dwa produkty SH,

IV – używanie produktów SH w lokalnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych – minimum 10 udokumentowanych przypadków,

V – pozyskanie poparcia mediów dla kampanii Miasta Przyjazne dla SH.

20150904_153943
JARMARK JELENIOGÓRSKI, 2015

Tutaj możecie poznać wiele działań, które Jelenia Góra podejmowała w myśl przyjętej uchwały. Skoro Jelenia Góra jeszcze czeka, to czy inne dolnośląskie miasto ją wyprzedzi…? Obserwujemy i sekundujemy. Wymagania nie są wygórowane, ale zawsze warto promować ideę Fair Trade, również na gruncie polskim, tzn. kupować produkty od LOKALNYCH ROLNIKOW. Więcej przeczytacie tutaj: http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/kampania/miasta-kryteria/

Kampania Sprawiedliwego Handlu ma też inny wymiar: edukacyjny, adresowany do szkół. Certyfikat “Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” uzyskal Zespół Szkół Technicznych Mechanik. Kampania szkolna prowadzona była we współpracy z miejską grupą koordynującą uzyskanie tytułu “Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. Tutaj znajdziecie informacje.

To dobrze, ze miasto i lokalni aktywiści starają się przybliżać filozofię Fair Trade mieszkańcom. “10 listopada 2012 roku Poznań jako pierwsze miasto w Polsce uzyskał od KSH i PSSH zaszczytny tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (tytuł został odnowiony w 2014 roku). Uchwały promujące kampanię na rzecz sprawiedliwego handlu zostały podjęte w Gdańsku i Jeleniej Górze. Nasze działania przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa, zaniechania pracy dzieci i likwidacji niewolnictwa na obszarach Azji, Afryki, Ameryki Południowej, a celem jest także szerzenie idei poszanowania środowiska naturalnego oraz promowanie produktów wytwarzanych w ramach Sprawiedliwego Handlu. Odpowiedzialna konsumpcja oznacza dla nas  m .in. wspieranie  lokalnych producentów z krajów Globalnego Południa. Kampania “Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawiły”. [źródło] W listopadzie 2014 r. Rada Miejska przyjela uchwale wymieniona powyżej, jako spełnienie I-go kryterium. Oto jej treść:

UCHWAŁA NR 564.LXI.2014 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Jeleniej Górze popierającego ideę Sprawiedliwego Handlu i starań Miasta Jeleniej Góry o uzyskanie tytułu „Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 roku, poz.
594 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 załącznika Nr 4 Statutu Miasta Jeleniej Góry-Regulamin Pracy Rady Miejskiej
Jeleniej Góry – uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko popierające realizację Milenijnych Celów Rozwoju poprzez wspieranie działań
i programów promujących idee Sprawiedliwego Handlu, w szczególności przez zamieszczanie informacji
dotyczących Sprawiedliwego Handlu w materiałach promocyjnych Jeleniej Góry oraz podejmowanie działań,
zmierzających do uzyskania tytułu „Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Wrotniewski
źródło: http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13053,idmp,4786,r,r

Produkty polecane przez Fair Trade można już kupić w zaprzyjaźnionym sklepie Chabrowy Zakątek w Jeleniej Górze przy placu Ratuszowym. Można je też kupić w innych miastach Dolnego Śląska, np. we Wrocławiu na sobotnim bazarze “Krótka Droga” przy ul. Białoskórniczej.

***

Opracowanie: Anna Rumińska, Convivium Leader