Przetłumaczyliśmy dla was artykuł naszej organizacji macierzystej Slow Food International:

13 września 2023 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła swoje doroczne przemówienie o stanie Unii przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.

Społeczeństwo obywatelskie długo czekało na to przemówienie, ponieważ w ostatnich miesiącach ataki na Zielony Ład UE nasiliły się. Konserwatywne grupy polityczne i lobby branżowe rozpoczęły krucjatę przeciwko jakiejkolwiek zielonej polityce UE.

Slow Food z zadowoleniem przyjmuje uznanie wyrażone przez panią von der Leyen dla ciężkiej pracy rolników na rzecz zapewnienia UE żywności oraz fakt, że podkreśliła kluczową rolę, jaką różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe odgrywają w naszym przetrwaniu. Jesteśmy jednak bardzo zaniepokojeni całkowitym brakiem jakiejkolwiek wzmianki o przejściu na zrównoważone systemy żywnościowe. Masowy system żywności jest główną przyczyną negatywnych skutków zmiany klimatu, kryzysów w zakresie zdrowia publicznego i różnorodności biologicznej – system ten zawodzi zarówno obywateli, jak i rolników.

Madeleine Coste, dyrektor ds. rzecznictwa w Slow Food, komentuje: „Nie możemy dłużej akceptować faktu, że przyszłość Zielonego Ładu UE i tak potrzebne przejście w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych, które zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe Europy, zależą od politycznych programów partii i prywatnych interesów.”

W liście intencyjnym Komisji Europejskiej wspomniano, że wymienione środki zostaną „uszczegółowione i uzupełnione” w programie prac na 2024 r., więc pozostaje nam jedynie martwić się o losy unijnego programu „OD POLA DO STOŁU” (ang. “FARM TO FORK”).

W swoim przemówieniu do Parlamentu Europejskiego pani von der Leyen ogłosiła zamiar „rozpoczęcia strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa w UE”. W przeciwieństwie do tego, co wydarzyło się w przypadku nieudanej Wspólnej Polityki Rolnej UE, dialog ten musi obejmować drobnych rolników i społeczeństwo obywatelskie na równych prawach ze wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami.

Europa nie musi produkować więcej żywności, mimo, że lobby branżowe i konserwatywni decydenci chcą, byśmy tak myśleli. Musimy jednak produkować żywność w sposób zrównoważony i wspierać rolników w procesie transformacji. W ostatnich miesiącach społeczeństwo obywatelskie wielokrotnie wzywało Komisję Europejską do utrzymania kursu i opublikowania kluczowych zobowiązań Zielonego Ładu, takich jak przegląd przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, czy unijnej ustawy o zrównoważonych systemach żywnościowych. Nasze społeczeństwo domagało się także od Parlamentu UE wspierania rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów .

Przejdziemy teraz do programu prac Komisji Europejskiej na rok 2024 w nadziei, że zrównoważone rolnictwo będzie wyraźnie uwzględniane i że pani von der Leyen nie ulegnie całkowicie wszystkim żądaniom agroprzemysłu.

Źródło:

https://www.slowfood.com/state-of-the-union-2023-eu-commissions-president-omits-the-eu-farm-to-fork/?PILASTRI=Advocacy&INTERESSI=FoodPolicies