W sprawie pszczół i pestycydów/herbicydów w Unii Europejskiej musimy zebrać 1 000 000 podpisów. Na tym polega Europejska Inicjatywa Obywatelska (ang. ECI czyli European Citizens Initiative).

71 z około 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90% żywności na całym świecie, jest zapylanych przez pszczoły. Mimo to w ostatnich dziesięcioleciach byliśmy świadkami dramatycznego spadku globalnej populacji pszczół z powodu szkodliwych pestycydów. Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską „RATUJCIE PSZCZOŁY I ROLNIKÓW”, aby poprosić o zakaz stosowania syntetycznych pestycydów do 2035 r. i wesprzeć rolników w przechodzeniu na praktyki agroekologiczne i ekologiczne.

Odnośnik do podpisania:
https://www.slowfood.com/save-bees-farmers

??????????

Regarding bees and pesticides/herbicides we have to collect 1 000 000 signature. This is what European Citizens Initiative is.

71 out of some 100 crop species that provide 90% of food worldwide are bee-pollinated. Despite that in the past decades we have witnessed a dramatic decline of the global bee populations due to harmful pesticides. Sign the European Citizens Initiative “Save bees and farmers” to ask for the ban of synthetic pesticides by 2035 and to support farmers in the transition towards agroecological and organic practices.
https://www.slowfood.com/save-bees-farmers 

www.SlowFood.com
www.slowfooddopnyslask.org