STOP glyphosate

Fakt, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie odnowienia zezwolenia na glifosat, pokazuje, że istnieją różne wyobrażenia i poziomy ambicji co do tego, jak wyglądają zrównoważone systemy żywnościowe” – komentuje Marta Messa, Sekretarz Generalna Slow Food. W nadchodzących tygodniach Komisja przekaże teraz głosowanie Komitetowi Odwoławczemu. W przypadku braku porozumienia także ze strony Komitetu, decyzja w sprawie przedłużenia będzie należeć do Komisji Europejskiej.

Teraz pilnie wzywamy te państwa, które głosowały za przedłużeniem, oraz te, które wstrzymały się od głosu, aby wzięły pod uwagę, o co naprawdę proszą obywatele, i by podjęły zdecydowaną decyzję przeciwko przedłużeniu, gdy zostaną poproszone o ponowne głosowanie” – dodaje Madeleine Coste, dyrektor ds. promocji Slow Food. Wyniki europejskiego sondażu przeprowadzonego w 6 krajach UE przez francuską agencję badań rynku IPSOS i opublikowanego na przykład przez PAN Europe pokazują szerokie poparcie społeczne dla ambitnego prawodawstwa UE dotyczącego pestycydów: obywatele Europy nie chcą podejmować ryzyka, jeśli chodzi o ich żywność, ich zdrowie i środowisko. Zdecydowana większość respondentów (62%) uważa, że stosowanie glifosatu powinno zostać zakazane w UE, podczas gdy aż 81,8% respondentów wyraża obawy dotyczące wpływu stosowania pestycydów na środowisko.

To głosowanie odbędzie się również w bardzo delikatnym momencie, kiedy przywódcy UE w Parlamencie i Radzie zostaną wezwani do przedstawienia nowego rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR), które ma na celu ograniczenie stosowania pestycydów w UE poprzez 50 procent do 2030 r. w celu ochrony przyrody, zapylaczy i ludzi” – podsumowuje Coste.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, oto podcast Slow Food na temat GMO i pestycydów:

https://www.slowfood.com/slow-food-europe/slow-food-europe-podcast/

Organizacja Slow Food aktywnie prowadziła kampanię przeciwko odnowie zezwolenia na glifosat oraz na rzecz zdecydowanej redukcji pestycydów w ramach europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI) #StopGlyphosate i Save Bees and Farmers – obie zebrały ponad 1 milion podpisów w całej Europie. Decyzja podjęta przez kraje UE o odnowieniu zezwolenia na glifosat oraz ryzyko, że w nadchodzących miesiącach będą one głosować przeciwko rozporządzeniu w sprawie ograniczenia stosowania chemicznych pestycydów, to silny i niepokojący, głęboki sygnał przeciwko udziałowi obywateli w polityce publicznej. Możesz wziąć udział w akcji Slow Food „POŻEGNAJ TOKSYNY” (Say Goodbye to Toxics) i wysłać e-mail do swoich przedstawicieli politycznych za pomocą listu (propozycja treści – poniżej) wysanego przez odsyłacz poniżej:

Jako obywatel Europy zaniepokojony przyszłością moją i przyszłych pokoleń oczekuję od Pani/Pana wsparcie ambitnych, wiążących celów w zakresie redukcji pestycydów w ramach SUR. Kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej należą do najbardziej niepokojących problemów naszej planety. System Ziemi staje się coraz bardziej niestabilny i musimy pilnie zmienić obecną sytuację hamując działania niszczycielskie. Nowe przepisy UE, które należy pilnie przyjąć, dotyczące redukcji pestycydów i przywracania przyrody do stanu równowagi, to kluczowe kroki mające na celu powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i zapewnienie naszego bezpieczeństwa żywnościowego w dłuższej perspektywie. Oczekuję od Pani/Pana głosowania przeciwko przedłużeniu zgody na stosowanie glifosatu. Z poważaniem, imię i nazwisko / Slow Food Dolny Śląsk lub inne miano

Wyślij swój list tutaj do wszystkich polskich polityków jednocześnie:

https://www.slowfood.com/slow-food-europe/what-we-do/biodiversity/send-an-email-to-your-politicians

Powyższy tekst opracowaliśmy dla was na podstawie tekstu z naszej sieci Slow Food Europe – oryginał znajdziesz tutaj.