?? (?? below) “Terra Madre Salone del Gusto” to największe targi slowfoodowe, które odbywały się w minionych latach (fot.2018), w trudnym 2020 i który odbędzie się także w kolejnych latach, już w 2022 roku. Niedawno zakończył się “Terra Madre Salone del Gusto 2020” – wyjątkowa edycja globalna, fizyczna i wirtualna. Zaangażowała ona ludzi na całym Globie. Trwała około 6 miesięcy, a nie tydzień, jak typowe fizyczne targi. Jako najbardziej aktywne Convivium SlowFood w Polsce, braliśmy oczywiście w niej udział z naszymi kilkunastoma wydarzeniami.

Terra Madre Salone del Gusto 2018 – spotkanie Przewodniczącej naszego Convivium, pani Anny M. Rumińskiej z członkiniami społeczności Ajnów z Hokkaido. Wszystkie panie pielęgnują pamięć o etnograficznych dokonaniach Bronisława Piłsudskiego. Pani Anna podarowała (fundacja własna) nasiona Polskiej Fasoli z Orzełkiem oraz cząstkę żytniego chleba na zakwasie, który podzieliła na członków 23 krajów obecnych na targach.

Zorganizowaliśmy je wraz z partnerami, którym serdecznie dziękujemy za kapitalne współdziałanie: @Slow Food Breslavia, @Artecubo, Grupa @Chwastozercy, @Antykwariat Naukowy Wrocław, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, gospodarstwo Galeria Kozia Szyja w Kopańcu.

Nie ustajemy w działaniach, jednak mamy teraz mniej czasu na publikowanie materiałów o nich. Zawsze zapraszamy do Convivium uczciwych i lojalnych pasjonatów i obrońców bioróżnorodności, zrównoważonej konsumpcji oraz dolnośląskiego i polskiego autentycznej, manufakturowej tradycji rolniczej, ogrodniczej i kulinarnej Dolnego Śląska.

Terra Madre Salone del Gusto 2018 – otwarcie targów przez Przewodniczącego SlowFood.com, pana Carlo Petriniego.

Oto fragment podsumowaniela targów “Terra Madre Salone del Gusto 2020” za naszą matczyną organizacją www.SlowFood.com w naszym tłumaczeniu (pełne podsumowywanie na stronie internetowej):

“Według pierwszych szacunków 1160 wydarzeń zorganizowanych w 75 krajach, od Azerbejdżanu po Brazylię, od Filipin po wyspę Antigua, prowadzonych i promowanych przez platformę www.terramadresalonedelgusto.com w tempie około sześciu dziennie, dotarło do ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Wydarzenia transmitowane na platformie @Terra Madre Salone del Gusto i w sieciach społecznościowych miały ponad 1300000 odsłon, z publicznością w 202 krajach, podczas gdy w wydarzeniach organizowanych bezpośrednio przez sieć Slow Food na całym świecie wzięło udział ponad 250 000 uczestników. Dane dotyczące działań szkoleniowych i spotkań, które wymagały rejestracji, są znaczące: na 97 spotkaniach zarejestrowano 10300, a ponad milion użytkowników śledziło ich rozpowszechnianie w sieciach społecznościowych. Nie wspominając o ponad 150 inicjatywach zorganizowanych przez społeczności tubylcze i pochodzenia afrykańskiego oraz 3300 młodych ludzi na całym świecie, którzy przez miesiąc uczestniczyli w wyzwaniu organizowanym na Instagramie, we współpracy z działaczami sieci Slow Food Youth Network, aby promować dobrą, czystą i uczciwą żywność. Kolejna ważna informacja wynika z pierwszego badania statystycznego przeprowadzonego w miarę zbliżania się końca wydarzenia: ponad 45% aktywnych uczestników spotkań Terra Madre Salone del Gusto nigdy nie brało udziału w żadnych działaniach Slow Food. Zatem jest to nowa solidna baza rozmówców, na którą możemy liczyć w kolejnych naszych wyzwaniach, ale też bogata rzesza osobników, których będziemy mogli spotkać fizycznie podczas Terra Madre 2022.”

Do zobaczenia ponownie w 2022 w Turynie!?

Terra Madre Salone del Gusto 2018 – stoiska regionalne z całego świata

**************************************

?? “Terra Madre Salone del Gusto” is the largest slowfood fair that took place in recent years (photo 2018), also in the difficult 2020, and which will also be held in the following years, already in 2022. Recently, “Terra Madre Salone del Gusto 2020” has ended – a unique global, physical and virtual edition. It engaged people all over the globe. It lasted about 6 months, not a week, like a typical physical fair. As the most active Convivium SlowFood in Poland, we obviously took part with our several events. We organized them together with partners, whom we would like to thank for their great cooperation: @Slow Food Breslavia, @Artecubo, @Chwastozercy Group, @Antykwariat Naukowy Wrocław, Archaeological Museum in Wrocław, Goat’s Neck Gallery farm in Kopaniec. We continue our activities, but now we have less time to publish materials about them. We always invite to Convivium honest and loyal enthusiasts and defenders of biodiversity, sustainable consumption as well as Lower Silesian and Polish authentic, manufacturing agricultural, horticultural and culinary traditions of Lower Silesia.

Here is a fragment of the summary of the “Terra Madre Salone del Gusto 2020” after our maternal organization www.SlowFood.com (full resume on the website):

“According to an initial estimate, of the event’s more than 1,160 meetings and activities, organized in 75 countries – from Azerbaijan to Brazil, from the Philippines to the island of Antigua – an average of six were hosted and promoted by the www.terramadresalonedelgusto.com platform every day, reaching more than 10 million digital profiles all over the world. More specifically, the meetings and activities streamed on the Terra Madre Salone del Gusto platform and social media received a total of more than 1,300,000 views with an audience spread over 202 countries, while those organized directly by the Slow Food network around the world involved 250,000 participants. It is worth noting the figures for the 97 training activities and meetings requiring participation by prior registration: a total of 10,300 people registered for them and more than 1 million users followed them on the social media. Moreover, upwards of 150 initiatives were organised by indigenous and Afro-descendant communities and 3,300 young people all over the world took part in the month-long challenge organized on Instagram in collaboration with the activists of the Slow Food Youth Network to promote good, clean and fair food. Another significant figure emerged from one of the first statistical surveys carried out as the event drew to a close: it showed, in fact, that more than 45% of those who actively participated in Terra Madre Salone del Gusto activities had never previously been involved with Slow Food. We will be able to meet all these people—a solid interlocutor base that will act as a springboard in the challenges ahead—in the flesh for the first time at Terra Madre 2022.

“See you again in 2022 in Turin!?

Terra Madre Salone del Gusto 2018 – spotkanie Przewodniczącej naszego Convivium, pani Anny M. Rumińskiej z członkiniami społeczności Anasazi z USA. Pani Anna podarowała (fundacja własna) nasiona Polskiej Fasoli z Orzełkiem oraz cząstkę żytniego chleba na zakwasie, który podzieliła na członków 23 krajów obecnych na targach.