Wyrażamy nasze poparcie i uznanie dla działań na rzecz rozwoju biogospodarki, o ile jest oparta na wyborze autentycznie proekologicznych partnerów. Biogospodarka również według naszych badaczy jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny, podobnie jak w opiniach badaczy z wielu innych uniwersytetów kraju i świata.

Od 35 lat ruch SlowFood.com działa aktywnie w tym celu w ramach wielu projektów o charakterze lokalno-globalnym. Obecnie w sieci międzynarodowej realizujemy kampanię “Meat the Change”[1] oraz zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską ws. ochrony pszczół[2], koordynujemy staże studenckie w gospodarstwach i przetwórniach, stale pracujemy nad rozszerzaniem rejestru zasobów bioróżnorodności zwanego Arką Smaku[3]. Na gorąco te kwestie będą omawiane na tegorocznym kongresie SlowFood w Turynie połączonym z kolejną edycją Terra Madre Salone del Gusto[4]. Na wydarzenie przybywamy, jako specjaliści z wielu krajów sieci SlowFood, w tym eksperci, badacze, dydaktycy, rolnicy, przetwórcy, kucharze, a wszyscy działamy na rzecz rozwoju agroekologii, lokalnego genotypu, ochrony różnorodności biologicznej i etnicznej, dobrostanu zwierząt, rodzinnego i miejskiego ogrodnictwa, edukacji ogrodniczej i żywieniowej oraz innych, pokrewnych potrzeb[5].

Podpisz razem z nami Europejską Inicjatywę Obywatelską na rzecz ochrony pszczół:
https://www.slowfood.com/save-bees-farmers

[1] https://www.slowfood.com/slow-down-for-meatless-monday-with-red-beans-and-rice

[2] https://www.slowfood.com/save-bees-farmers

[3] https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/poland-en

[4] https://www.slowfood.com/press-release/terra-madre-salone-del-gusto-2020

[5] www.fondazioneslowfood.pl