Ruch SLOW FOOD, w którego sieci działa m.in. nasze Convivium, jest ruchem konsumenckim koordynowanym przez Fundację Slow Food International. Sieć nasza działa dzięki zaangażowanym konsumentom (niektórzy z nich wytwarzają żywność), którym bliska jest troska o klimat. Na jego kondycję, a tym samym na kondycję każdego z nas oraz środowiska i całej planety wpływają nasze codzienne decyzje zakupowe. Przynależenie do sieci i ruchu Slow Food oznacza, że nasi członkowie składają obietnicę:

– jeść lokalnie i sezonowo oraz wspierać lokalnych rolników, którzy praktykują zrównoważone rolnictwo,

– chronić różnorodność biologiczną i zasoby naturalne tam, gdzie mają wpływ i dbać o przyszłość naszej żywności,

– minimalizować straty żywności i wody w swojej kuchni i miejscu pracy,

– wspierać ruch Slow Food; zachęcać innych do poznawania dobrego, czystego, uczciwego, sezonowego i lokalnego jedzenia; podejmować działania przeciwko zmianom klimatycznym.

Podpiszcie z nami tę obietnicę i dołączcie do naszej społeczności, aby mieć kontakt nie tylko z dolnośląskimi SFojakami, członkami konsumentami i wytwórcami, ale też z innymi SFojakami z ponad 160 krajów: LINK DO PODPISU

***