W dniu 20 września 2016 r. spotkamy się z grupą młodzieży z czterech krajów: Armenii, Niemiec, Polski i Ukrainy. Będzie mowa o filozofii Slow Food, o zrównoważonym rozwoju, ekologii, relacjach między gospodarką, ekologią i kwestiami społecznymi, rewitalizacji miast, ogrodnictwie miejskim, spółdzielniach energetycznych, dziedzictwie kulinarnym obszaru zajmowanego przez różne narodowości, a więc kręgu wzajemnych wpływów germańskich i słowiańskich, z Dolnym Śląskiem, Łużycami i Saksonią na czele.

Obecność młodych Armeńczyków jest tym ciekawsza, że wzbogaca dialog o azjatyckie wątki kulinarne, silnie obecne w kuchni znanej nam dziś na Dolnym Śląsku. Rewitalizacja miast prowadzona obecnie w tych krajach spaja ich doświadczenia i zbliża uczestników tych procesów. W Armenii, dzięki bliskim relacjom ludzi z krajobrazem, nadal spożywa się wiele nieuprawnych roślin jadalnych (tzw. dzikich), a cały obszar kaukaski – z kuchnią armeńską (w tym: ormiańską) na czele – wprowadza fascynujący “ferment” kulinarny do potraw przyrządzanych w Europie Środkowej i Zachodniej. Dzieje się tak od wieków, bowiem kulinaria to ta strefa życia, w której różnorodność etniczna i narodowościowa nie zna granic. Dlatego rozmowa z młodzieżą o kulinariach w duchu Slow Food jest dla nas tym większą przyjemnością zgodną z naszą misją i pasją.

Spotkanie będzie wzbogacone o degustację produktów z Dolnego Śląska udostępnionych przez członków Slow Food Dolny Śląsk i Slow Food Wroclaw. Naszymi Gośćmi będzie 30-osobowa grupa z Kreisau-Initiative e.V. – młodzież z wieku 15-18 lat. W trakcie spotkania zrealizujemy badanie ankietowe z zakresu historii kulinariów. Prezentację poprowadzi w języku angielskim Anna Rumińska, Convivium Leader Slow Food Dolny Śląsk, architektka, antropolożka kultury i jedzenia, publicystka, wykładowczyni, placemaker.

(spotkanie zamknięte, nie prowadzimy zapisów)

fot. Monika Szeffler